Kaligrafická joga

Kaligrafické zdravie


Kaligrafická joga je súčasťou jedinečného trojdimenzionálneho holistického systému pod ochrannou známkou Kaligrafické zdravie. Tento systém nám s rešpektom k tradícii sprostredkováva najhlbšie filozofie a trendy východu prispôsobené potrebám západu.

Vyvinuté čínskym Majstrom Zhen Hua Yangom, Kaligrafické zdravie stelesňuje jeho hlboké a širokosiahle vedomosti a skúsenosti s koreňmi v starobylých metódach a technikách Číny a Indie. Zároveň sprístupňuje poznatky dlho uchovávané ako rodinného tajomstvo. Tajomstvo sebaliečby.

Cieľom je otvoriť pre každého možnosť prirodzeným spôsobom ochraňovať svoje zdravie na vysokej úrovni. Želaním Majstra Yanga je, aby si ľudia mohli s radosťou užívať život v zdravom, pohyblivom, fungujúcom tele. Pokojní, uzemnení, vyžarujúci pozitívnu energiu.

Kaligrafické zdravie sa tak zameriava na dlhovekosť, šťastie, vnútorný pokoj a rovnováhu.

Takýto stav je uskutočniteľný prostredníctvom povzbudenia a znovunastavenia 3 základných obehových systémov v ľudskom tele: krvného, nervového a tráviaceho.  Výsledkom je obnovenie prirodzeného poriadku a rovnováhy ako základu pre lepšie zdravie a plnohodnotný život.

čítať ďalej

1. Krvný obeh: je hlavným obehom, ktorý Kaligrafické zdravie povzbudzuje a znovunastavuje. Je súčasťou procesu sebaliečby a podpory pre svaly, šľachy, kĺby a väzy.
2. Obeh nervového systému: ide o znovunastavenie a povzbudenie mozgu a nervového systému prostredníctvom cirkulácie energie, čo je v západnom ponímaní známe ako meditácia. Táto časť tréningu vedie, ako hovorí Majster Yang, k ,,moru šťastia“ a ,,úsmevu bunky“.
3. Tráviaci obeh: posledná časť tréningu cirkulácie. Napomáha zachovať integritu črevného traktu a hlavných, s ňou spojených orgánov: žalúdku, obličiek, pečene, sleziny ako aj malého a veľkého čreva.

K povzbudeniu a znovunastaveniu týchto troch obehových sústav dochádza prostredníctvom systému trojdimenzionálnej filozofie, ktorý je ochrannou známkou Kaligrafického zdravia. Hovoríme tu o trojdimenzionálnom prenose energie a trojdimenzionálnom fyzickom pohybe, navzájom prepojených  trojdimenzionálnym vzťahom.

Tieto filozofie sú vyvrcholením 5000 ročnej histórie čínskeho Taoizmu a Qigongu a vyše 45 ročnej osobnej skúsenosti Majstra Yanga. Nejde teda o čosi vytvorené o päť minút dvanásť. Hmatateľné, merateľné výsledky, ktoré tieto tri filozofie prinášajú uľahčovaním troch hlavných obehov, sú dobré zdravie a dlhovekosť.


Systém Kaligrafického zdravia sa zameriava na zmiernenie rôznych úrovní utrpenia ľudských bytostí. Pointou je prinavrátiť telo späť k svojmu prirodzenému stavu, aký je vlastný dieťaťu; s konečným cieľom, aby naše fyzické telo v starobe odchádzalo bez akejkoľvek bolesti a utrpenia.

Kaligrafická joga


Je inovatívnou, súčasnou syntézou štyroch starobylých tradícií Číny a Indie, v ktorých sú hlboko zakorenené holistické/celostné praktiky. Ich fúzia zásadným spôsobom ovplyvňuje naše fyzické aj mentálne telo: kultivuje vnútorné energetické rezervy, zlepšuje fyzické zdravie a posilňuje psychickú odolnosť.

Kaligrafická joga spája:

    1. princípy Tai Chi – predstavujú plynulý pohyb bez námahy
    2. princípy čínskeho Qigongu – prinášajú pochopenie vnútornej energie a zameranie sa na energetické  centrum Dantian
    3. pozície indickej jogy – zavádzajú fyziologickú štruktúru a formu do pohybu
    4. techniku čínskej kaligrafie – predstavuje trojdimenzionálne prúdenie a prepojenie s elegantným  intuitívnym pohybom

Kaligrafická joga prináša bohatstvo osobnej skúsenosti Majstra Zhen Hua Yanga v oblasti Qigongu a čínskych systémov bojových umení, Budhizmu, čínskej filozofie a jogy. Priamo sa zameriava na energetický systém tela.

Jej hlavným cieľom je zvyšovať produkciu vnútornej energie, alebo Qi(Chi), tiež známej ako biomagnetická energia tela a predlžovať tak život.

Kaligrafická joga zlepšuje tri základné obehové systémy: nervový, krvný a tráviaci; čím obnovuje prirodzenú rovnováhu a do hĺbky tak ovplyvňuje zdravie človeka. A práve obnovenie prirodzeného poriadku, rovnováhy a prirodzeného konania je základom pre lepšie zdravie a napĺňajúcejší  život. Výrazne sa zlepšujú alebo úplne ustupujú choroby ako je astma, bolesti svalov či problémy s platničkami, dokonca aj staré zranenia. Telo silnie a uzdravuje sa, čo má za následok voľnejší a slobodnejší pohyb; človek sa stáva vyrovnanejším a pociťuje súlad s prírodou.

Výsledkom je plnohodnotnejší život.

čítať ďalej

Kaligrafická joga sa vyvinula na základe skúseností Majstra Zhen Hua Yanga a zároveň aj ako odpoveď na potreby okruhu jeho žiakov, ktorí mali  predchádzajúce skúsenosti s jogou. Táto skupina vrátane niekoľkých učiteľov jogy hľadala praktický, explicitný a priamy spôsob ako pracovať s energetickým systémom tela.

Kaligrafická joga je tak vyústením hlbokého duchovného pochopenia obsiahnutého v štyroch starobylých systémoch.

Zameriava sa predovšetkým na tvorbu energie.

Ako to funguje


Prvoradým záujmom Kaligrafickej jogy je tvorba energie. Zároveň buduje prirodzené telo; ktorému je vlastný voľný, ľahký a intuitívny pohyb; pričom všetky pohyby vychádzajú z a sú poháňané energetickým centrom Dantian.

Je to práve vzťah k Dantianu, ktorý prepája všetky pohyby a vytvára pocit nepretržitého toku živej energie Qi (Chi).

Cieľom je, aby sa človek cítil vo svojom tele presne ako ryba vo vode, ktorá sa bez námahy pohybuje všetkým smermi; alebo dieťa, ktoré sa kvôli pohybu vôbec nenamáha a vykonáva ho bez napätia.

Kaligrafická joga to všetko dosahuje troma špecifickými spôsobmi:

1. Zvýšený prísun kyslíka do tela spôsobuje, že červené krvinky sa od seba začínajú oddeľovať, čím sa narúšajú ich tendencie zhlukovať sa a každej bunke to umožňuje roznášať po celom tele viac kyslíka. To má povzbudzujúci a omladzujúci účinok na každú bunku v tele.
2. Začínajú sa uvoľňovať mäkké tkanivá tela ako svaly, šľachy a väzy; následkom čoho sa výrazne zlepšuje ohybnosť kĺbov a odstraňujú sa bloky zabraňujúce prúdeniu životnej sily/energie Qi (Chi) v tele.
3. Telo a myseľ sa praxou stávajú pokojnejšími, takže postupne ustupujú a úplne sa strácajú negatívne návykové vzorce vrátane stresu a rozvíja sa prirodzený stav šťastia. Správnym tréningom pod odborným vedením začne pravidelne praktizujúci do troch až šiestich mesiacov skutočne a hmatateľne pociťovať energiu na dlaniach aj vôkol tela.

Konečným výsledkom je zažívanie raja na zemi, v tomto tele, tu a terazJ.

Rozdiely medzi Kaligrafickou jogou a ostatným štýlmi jogy


Na rozdiel od ostatných štýlov jogy, Kaligrafická joga sa zaoberá zmenou fyziológie ľudského tela prostredníctvom produkcie Qi (Chi); takže liečenie, zdravie a dlhovekosť nie sú výsledkom extrémneho naťahovania sa/strečingu.

Flexibilita tela je vedľajším produktom. Je to len jedna z viacerých rôznorodých zmien, ktoré zažívame. Keďže telo sa prostredníctvom Kaligrafickej jogy uvoľňuje, flexibilita časom prichádza automaticky, bez toho, aby sme silili či preťažovali šľachy alebo väzy.

Prirodzený, plynulý a príjemný pohyb bez potreby zaujať konkrétnu pozíciu stimuluje prirodzený proces liečenia.

A čo viac, Kaligrafická joga má prostredníctvom práce na troch obehových sústavách (nervovej, tráviacej a krvnej) celkový vplyv na zdravie človeka a je schopná zvrátiť proces starnutia. To je čosi, čo nemožno docieliť len naťahovaním sa. Práve naopak. Naťahovanie sa samé osebe môže praktikujúcemu jogínovi spôsobovať efekt vysúšania (koža, kĺby).

Navyše prostredníctvom Kaligrafickej jogy sa spojivové tkanivá a svaly rozťahujú oveľa komplexnejším spôsobom, ako pri tradičných statických/plynulých jogových pozíciách; a to vďaka pohybu založenom na princípe trojdimenzionálnej filozofie.

Primárnym záujmom je tvorba energie.